menu

Národní park Ngorongoro

Unikátní přírodní úkaz – kráter a národní park Ngorongoro je také nazýván osmým divem světa. Je to ráj pro zvířata, kterých zde žije více než 20.000, včetně nosorožců černých.

Čeká Vás překrásný zážitek, kdy budete sjíždět do samého srdce kráteru po strmých cestách, budete projíždět rychle se měnící vegetací díky velkému převýšení a budete mít možnost pozorovat zdejší početná stáda zeber, pakoní, žiraf, slonů a bůvolů.

Bohaté pastviny a stálá voda na dně kráteru Ngorongoro zaručuje dobrou obživu pro všechny jeho obyvatele. Mohou se volně pohybovat i mimo kráter, zůstávají tady však kvůli dobrým podmínkám. V Ngogongoro je zde tak jedna z největších koncentrací volně žijících zvířat v Africe.